นำโดย   นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

การลงทุนในเด็กตั้งแต่ 0-5 ปีนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด แต่กลับพบว่าประเทศไทยขาดการลงทุนในเด็กกลุ่มนี้เกือบจะโดยสิ้นเชิง ผลการศึกษาของ James Heckman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล (2542)  พบว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยจะได้ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคตถึง 7 เท่า

พบกับมาตรการสำคัญของการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อการลงทุนในยุคทองของพัฒนาการเรียนรู้เป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่า