นำโดย   พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังกลายเป็นคำถามที่ค้างคาใจของประชาชนคนธรรมดา หรือแม้แต่เด็กและเยาวชนว่าจะมีผลต่อชีวิตมากน้อยเพียงใด

พบกับตัวอย่างชุมชนสาธิตต้นแบบของการพร้อมรับมือสู่ประชาคมอาเซียน 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค ด้วย "บวรโมเดล" การสร้างการเรียนรู้สู่อาเซียนร่วมกันของทั้งชุมชนในรูปแบบบ้าน-วัด-โรงเรียน อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา