สถานที่จัดงาน

อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี